Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přeprava jízdního kola v dopravních prostředcích

Jak dostat své kolo do odlehlejších končin, pokud zrovna nejedete autem s kolem na střeše nebo se autem kvůli charakteru akce jet nehodí? Nebo naopak jak se vrátit z výletu, pokud vás zastihne tma či technický problém?

Jízdní kolo lze přepravovat v osobních či spěšných vlacích, v metru, v cyklovlacích a cyklobusech a přívozem. V tramvajích a autobusech není přeprava jízdního kola možná.

Přeprava jízdního kola ve vlaku

dle Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou osobní dopravu

Přeprava jízdního kola jako spoluzavazadlo

ObrazekTímto nejrozšířenějším a nejoblíbenějším způsobem lze přepravit jízdní kolo vlakem nově za 26 Kč. Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadlo je povolena ve všech vlacích osobní dopravy ve vozech označených symbolem "kola". Vlaky s rozšířenou kapacitou pro přepravu jízdních kol jako spoluzavazadlo jsou v jízdním řádu v hlavičce vlaku označeny stejným symbolem. Dále je tato přeprava povolena v osobních a spěšných vlacích v neoznačených vozech pouze na prvním a posledním představku soupravy, kde mohou být umístěna vždy nejvýše dvě jízdní kola.

ObrazekRozhodnutí o umístění jízdního kola nebo odmítnutí přepravy z důvodu vyčerpání kapacity nebo z technologických důvodů přísluší výhradně průvodčímu. Doklad o zaplacení ceny za přepravu jízdního kola jako spoluzavazadla ve výši 26 Kč platí do cílové stanice vlaku.

Po celou dobu přepravy jízdního kola jako spoluzavazadlo je cestující povinen zajišťovat bezpečnou manipulaci s kolem a dohled nad ním a odpovídá za případné škody z takovéto přepravy vzniklé.

Kombinovaný doklad pro jízdní  kolo

Pokud cestující využívá větší počet spojů nebo je na několikadenním putování, při kterém kombinuje jízdu na kole s cestou vlakem, může si zakoupit tzv. kombinovaný doklad. Jde o jakousi permanentku pro přepravu jízdního kola. Doklad opravňuje v době platnosti (2, 3, 5, 7 kalendářních dnů) k opakovaným přepravám jízdního kola jako spoluzavazadla ve vlacích, které takovou přepravu umožňují, ke kombinaci s použitím služby úschovy během přepravy a k úschově jízdního kola v úschovně ČD v železniční stanici, která tuto službu umožňuje. Uvedené způsoby může cestující libovolně kombinovat v době platnosti dokladu bez ohledu na platnost jízdního dokladu.

Cena kombinovaného dokladu pro jízdní kolo:

Obrazek

 

 

 

 

 

Úschova během přepravy

ObrazekV tomto případě je kolo přepravováno ve služebním voze nebo oddíle pod dozorem zaměstnance ČD. Přeprava jízdního kola s využitím služby úschova během přepravy je možná ve vlacích, které jsou v jízdním řádu označeny symbolem "kufr". Stejným symbolem je označen služební vůz nebo oddíl, kde lze kolo uschovat. Nakládku a vykládku kola si zajišťuje cestující sám (přiveze si kolo sám až k vlaku), včetně případné manipulace při přestupu. Tím odpadají nepříjemnosti z dřívějška, kdy se kolo muselo s předstihem podávat jako zavazadlo a často nastávaly problémy s nešetrným přístupem zaměstnanců drah k našim miláčkům :-). V současnosti je přeprava velmi jednoduchou a v zásadě bezproblémovou záležitostí. Mohu doporučit.

ObrazekUkladatel předává jízdní kolo pověřenému zaměstnanci ČD přímo do označeného vozu. Před předáním do úschovy ukladatel odejme všechny snadno odnímatelné součásti jízdního kola, neboť ČD neodpovídají za jejich ztrátu nebo poškození. Za každý uschovaný kus zaplatí ukladatel při uložení kola úschovné ve výši 26 Kč/vlak, pokud nemá předem zakoupený kombinovaný doklad pro jízdní kolo. Při přestupu do jiného vlaku je třeba znovu zaplatit tuto částku. Uložené předměty vydá zaměstnanec ČD ve vlaku po předložení dokladu o úschově.

Rezervace míst  (místenka) pro kola ve vlacích s přepravou spoluzavazadel nebo se službou úschova během přepravy

U označených vlaků je umožněna přeprava jízdních kol s možností rezervace místa pro jízdní kolo (symbol "kolo" nebo "kufr" v kroužku) nebo na základě povinné rezervace místa (symbol "kolo" nebo "kufr" v rámečku). Rezervaci je možno zakoupit v předprodeji až 2 měsíce předem. Cena rezervace místa pro kolo je závislá na použitém vlaku a předloženém dokladu (např. místenka z Prahy do Trutnova stála 30 Kč pro jedno kolo).  K rezervačnímu dokladu je třeba ještě zakoupit přepravní doklad pro jízdní kolo (doklad o přepravě spoluzavazadla, doklad o úschově během přepravy, kombinovaný doklad pro jízdní kolo nebo mezinárodní doklad pro přepravu jízdních kol). Prodej rezervací končí vždy 2 hodiny před odjezdem vlaku z výchozí stanice. Některé vlaky, zvláště v jarních a letních měsících, jsou kol plné, zakoupit místenku se proto hlavně větším skupinám velmi doporučuje.

Informace byly čerpány z oficiální stránky Českých drah.

Informace o specifické přepravě o přepravě jízdních kol do zahraničí naleznete na stránkách Českých drah pod tímto odkazem.

 

Přeprava jízdního kola v metru

dle Informačního serveru hlavního města Prahy

Obrazek

 

 

 

Kompletní výčet možností přepravy jízdních kol v rámci PID - přehled zde.

Rozšíření přepravy jízdních kol v metru od 1. 4. 2007

Po kladném vyhodnocení zkušebního provozu je od 1. 4. 2007 trvale rozšířena možnost přepravy jízdních kol v metru. Ta mohou být přepravována v každém voze na každé poslední plošině ve směru jízdy - maximálně však dvě jízdní kola (pozn. do 30. 4. 2006 to bylo možné pouze na poslední plošině posledního vozu). Přeprava není časově omezena, nadále však platí omezení přepravy jízdních kol v období zvýšené poptávky. Přeprava kola v metru je zdarma.

Obrazek

Přeprava jízdních kol je zakázána:
a) na plošně obsazené tak, že není umožněno bezpečné naložení a přeprava jízdního kola;
b) pokud je na plošině vozidla již přepravován dětský kočárek nebo vozík pro invalidy;
c) v případě, že dopravce tuto přepravu v metru zakáže (mimořádná událost, očekávaná zvýšená frekvence cestujících apod.);
d) samostatně cestujícímu mladšímu 12 let;
e) v osobních výtazích v metru

Jeden cestující smí přepravovat pouze jedno jízdní kolo.

Cestující je odpovědný za to, že jízdní kolo bude před vstupem do přepravního prostoru metra nebo do cyklobusu očištěno, neohrozí bezpečnost osob zejména na pevných schodištích a pohyblivých schodech v metru a nezpůsobí znečištění vozidla, škodu ostatním osobám nebo na zařízení dopravce.

V pracovní dny v období přepravních špiček a v návozných směrech (ráno do centra, odpoledne z centra) bývá kapacita souprav využita v takové míře, že přeprava kola může být komplikovaná až nemožná. Pokud to je možné, přizpůsobte tomu své plány na cestování a nebo jeďte na kole.

Detailní informace zde


Cyklovlak

ObrazekOd 31. 3. do 28. 10. 2007 je v nepracovní dny v provozu cyklovlak v trase „Praha Masarykovo nádraží – Praha Dejvice – Hostivice – Středokluky – Podlešín – Slaný“. Dva páry osobních vlaků s možností rozšířené přepravy jízdních kol jsou jedinými osobními vlaky, které po desetiletém přerušení provozu projedou traťovým úsekem „Hostivice – Středokluky“. Pro přepravu cyklistů je přednostně určen vždy druhý vůz vlaku – ten je vybaven speciálními prostory pro přepravu jízdních kol a je v něm snížen počet míst k sezení. 

Informační leták s jízdním řádem ke stažení zde (*.pdf - 419 kB).

Detailní informace zde.

   

Cyklobusy

ObrazekV roce 2007 je linka cyklobusu Pražské integrované dopravy v provozu v nepracovní dny od 7. 4. do 7. 10. 2007. Spoje v trase „Dobřichovice, nádraží - Černolice (T) - Řitka - Mníšek pod Brdy, náměstí - Mníšek pod Brdy, Kaple - Kytín“ navazují v Dobřichovicích na vlaky trati ČD 171 (Praha - Beroun). Cyklobus zlepšuje přístupnost výše položených cyklisticky atraktivních oblastí Brd veřejnou dopravou pro Pražany i obyvatele údolí Berounky. V oblasti Mníšku pod Brdy a Kytína je možné využít nově vyznačené cyklotrasy Klubu českých turistů č. 8129, 8130, 8131.
Provoz linky je zajištěn upraveným autobusem pro přepravu 25 jízdních kol připevněných v úchytech.

Na lince platí tarif PID. Za přepravu jízdního kola se v cyklobusu platí 20 Kč bez ohledu na vzdálenost, ale při předložení platného dokladu ČD o přepravě jízdního kola ve vlaku do Dobřichovic je přeprava jízdního kola v cyklobusu za 10 Kč. Ve vlacích ČD je nutné odbavit jízdní kolo dle Tarifu ČD (jako spoluzavazadlo za 26 Kč).

Informační leták s jízdním řádem ke stažení zde (*.pdf - 660 kB).

Detailní informace zde.

Dále je možné dostat se cyklobusy rozličných regionálních dopravců do nejrůznějších koutů naší země. Konkrétnější informace je však třeba hledat právě u nich. Namátkou uvádím pár odkazů:

Orlické hory

Český ráj

Beskydy

Krkonoše

a mnohé další, více napoví Google a pojem "cyklobus", případně internetové stránky či propagační materiály oblasti, kam se chytáte vyrazit...

Jedinou výjimkou ze zákazu přepravy jízdních kol v autobusech je autobusová linka AE (Airport Express: Nádraží Holešovice - Dejvická - Letiště Ruzyně; platí zde zvláštní tarif Českých drah), která zajišťuje přímé propojení letecké, železniční a pražské městské hromadné dopravy. Přeprava jízdního kola zabaleného způsobem pro leteckou přepravu (částečně rozloženého v krabici) je zde umožněna zdarma.

 

ObrazekPřívoz

Na přívozech zahrnutých do PID je možná přeprava jízdních kol zdarma.

Podrobné informace o přívozech naleznete na této stránce.

Detailní informace zde.

 

 

B+R - úschova kola v návaznosti na pražskou integrovanou dopravu

ObrazekB+R (Bike and Ride) je obdobou systému P+R (Park and Ride) určeného pro automobily. V Praze v současné době fungují dva systémy úschovy jízdních kol.

 

V rámci parkovišť P+R

V blízkosti objektu obsluhy hlídaného parkoviště je umístěn stojan na kola. Uzamčení kola je možné i zámkem, který zapůjčí obsluha parkoviště proti záloze 20 Kč. Klíč od takového zámku se uschová u obsluhy parkoviště a cyklista obdrží kontrolní kartu, proti které bude po návratu opět vydán klíč. Úschova kola je zdarma. Služba je dostupná po celou dobu provozu parkovišť P+R (4:00 – 1:00, tj. po dobu provozu metra a vlaků).

Seznam parkovišť a detailní informace zde.

V úschovnách ČD na nádražích

Na nádražích jsou provozovány úschovny zavazadel, ve kterých je úschova jízdních kol možná v závislosti na místních podmínkách. Cena se pohybuje od 10 Kč/den (s další slevou při předplatném na týden apod.). Podrobnější informace získáte na jednotlivých nádražích.

(zpracoval KUKI, 18. 4. 2007)