Jdi na obsah Jdi na menu
 


Povinná výbava jízdního kola

ObrazekPokud vyrážíte s kolem na silnici, stáváte se účastníkem silničního provozu a mimo to, že se musíte chovat dle dopravních předpisů, i vaše kolo by mělo být správně vybaveno.

Oproti starému znění zní současný zákon poměrně rozumně. Byly zrušeny v současné době již trochu úsměvné položky jako kryt řetězu nebo pro někoho zbytečný zvonek či blatníky a zůstalo opravdu jen vybavení nezbytné k bezpečné jízdě. Zajímavým faktem je, že veškeré odrazky se dají nahradit moderními reflexními materiály na oblečení, botech, brašnách nebo jinde na kole. Toto opatření je rozumné, protože mnohá horská kola se prodávají bez odrazek a pokud ano, odrazky se často ulomí a upadnou.

Schválně porovnejte, jak na tom se svým kolem jste :-):

Dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 341/2002 Sb. musí být jízdní kola vybavena takto:

(text uvádím v plném znění, důležité praktické informace jsou vyznačeny tučně)

a) dvěma  na sobě nezávislými  účinnými brzdami s odstupňovatelným ovládáním brzdného účinku; jízdní  kola pro děti předškolního věku vybavená  volnoběžným nábojem  s protišlapací  brzdou  nemusí být vybavena přední brzdou, 

b) volné  konce  trubky  řídítek  musí  být  spolehlivě  zaslepeny (zátkami, rukojeťmi apod.),

c) zakončení ovládacích páček brzd  a volné konce řídítek musí mít hrany  buď obaleny  materiálem pohlcujícím  energii, nebo (jsou-li použity  tuhé  materiály)  musí mít  hrany  o  poloměru zakřivení nejméně   3,2   mm;   páčky   měničů   převodů, křídlové  matice, rychloupínače nábojů  kol, držáky a konce  blatníků musí mít hrany buď obaleny materiálem pohlcujícím  energii, nebo (jsou-li použity tuhé materiály) musí  mít hrany o poloměru nejméně  3,2 mm v jedné rovině a v druhé rovině na ni kolmé nejméně 2 mm,

d) matice  nábojů kol, pokud  nejsou křídlové, rychloupínací  nebo v kombinaci s krytkou konce náboje, musí být uzavřené, 

e) zadní odrazkou červené barvy, tato odrazka může být kombinována se zadní červenou  svítilnou nebo  nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí  mít jednu stranu dlouhou nejméně 40 mm,  odrazka musí být  pevně umístěna v podélné  střední rovině jízdního kola  nebo po levé straně  co nejblíže k ní ve  výšce 250 - 900 mm nad rovinou vozovky;  činná plocha odrazky musí být kolmá k rovině vozovky v toleranci +/- 15  st. a kolmá k podélné střední rovině  jízdního kola  s tolerancí +/-  5 st.;  odrazové materiály nahrazující zadní odrazku  mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty,

Obrazek

f) přední odrazkou  bílé barvy,  tato  odrazka  může být nahrazena odrazovými materiály  obdobných vlastností; odrazka  musí  být umístěna v podélné střední rovině nad povrchem pneumatiky předního kola  u  stojícího  kola;  plocha  odrazky nesmí  být  menší  než 2000  mm2,  přičemž  vepsaný  čtyřúhelník  musí  mít  jednu stranu dlouhou  nejméně  40  mm,  činná  plocha  odrazky  musí  být kolmá k rovině vozovky s tolerancí +/- 15  st. a kolmá k podélné střední rovině  jízdního kola  s tolerancí  +/- 5 st.;  odrazové materiály nahrazující  odrazku  mohou  být umístěny  i  na  oděvu  či obuvi cyklisty,

Obrazekg) odrazkami  oranžové barvy (autožluť) na obou stranách šlapátek (pedálů),  tyto odrazky  mohou být  nahrazeny světlo  odrážejícími materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich blízkosti,

h) na paprscích  předního nebo zadního kola nebo obou kol nejméně jednou boční  odrazkou oranžové barvy  (autožluť) na každé  straně kola; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2, přičemž vepsaný čtyřúhelník  musí mít  jednu stranu  dlouhou nejméně  20 mm,  tyto odrazky mohou  být nahrazeny odrazovými  materiály na bocích  kola nebo  na  bocích  plášťů  pneumatik  či  na  koncích blatníků nebo bočních částech oděvu cyklisty.

Jízdní  kola  pro jízdu  za snížené  viditelnosti musí být vybavena následujícími  zařízeními  pro  světelnou  signalizaci a osvětlení: 

a) světlometem svítícím dopředu  bílým světlem; světlomet musí být seřízen a upraven trvale tak, aby  referenční osa světelného toku protínala rovinu vozovky ve vzdálenosti nejdále 20 m od světlometu a aby se  toto seřízení nemohlo samovolně nebo neúmyslným zásahem řidiče měnit, je-li vozovka  dostatečně a souvisle osvětlena, může být  světlomet   nahrazen  svítilnou  bílé   barvy  s přerušovaným světlem 

b) zadní  svítilnou  červené  barvy,  podmínky  pro  umístění této svítilny jsou shodné s podmínkami pro  umístění a upevnění  zadní odrazky; zadní červená svítilna může být kombinována  se  zadní  odrazkou  červené  barvy  podle odstavce 1 písm. e); zadní  červená  svítilna  může být  nahrazena  svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy

c) zdrojem elektrického proudu, jde-li o zdroj se zásobou energie, musí svou kapacitou zajistit svítivost světel podle písmen a) a b) po dobu nejméně 1,5 hodiny bez přerušení.

Dále platí, že:

Je-li  jízdní kolo vybaveno pomocným  sedadlem pro dopravu dítěte, musí být toto sedadlo  pevně připevněno a opatřeno pevnými podpěrami pro  nohy dítěte. Sedadlo a podpěry musí  být provedeny a umístěny tak, aby nemohlo dojít  ke zranění dítěte při jízdě ani k ohrožení bezpečnosti  jízdy. Je-li jízdní  kolo vybaveno nosičem zavazadel,  musí  být  tento  nosič  řádně  a spolehlivě připevněn a nesmí ovlivňovat bezpečnost jízdy.

Pneumatiky  a  ráfky  nesmí  vykazovat  trhliny, praskliny a jiné  zjevné deformace, které by  zjevně narušovaly  bezpečnost jízdy.

Případné nedostatky v povinné výbavě mohou znamenat pro cyklistu i citelné sankce, na místě lze totiž za porušení shora uvedeného uložit pokutu až do jednoho tisíce korun.

ObrazekPodle zákona č. 316/2000 Sb. je cyklista mladší 15 let povinen užít ochranou přilbu schváleného typu a mít ji nasazenou a řádně upevněnou na hlavě a to za jízdy v provozu i mimo něj.

Oddíl UFO nicméně doporučuje nosit přilbu všem cyklistům bez ohledu na věk. Hlava dospělého není o moc tvrdší :-) než hlava dítěte. Neméně podstatnou součástí výbavy cyklisty jsou také sluneční (nebo i čiré) brýle a rukavičky. Přilba vás uchrání při opravdu nebezpečném pádu, zato brýle a rukavičky chrání cyklistu při mnohem častějších situacích, kterým nelze zabránit, jako jsou občasné pády při nezvládnutí řízení nebo "vystřelený" kamínek od člověka před vámi. A věřte, škvára pod kůží v dlaních ani kamínek v oku nejsou příjemnou záležitostí. Zvláště nebezpečná je absence brýlí, při které může jakákoliv muška, kamínek nebo jen bláto, které vám vlétne do oka, způsobit opravdu nebezpečnou nehodu s velmi vážnými následky.

(Zpracoval KUKI, 23. 3. 2007)

Text byl částečně převzat z webu www.na-kole.wz.cz a informačního letáku BESIPu www.ibesip.cz.