Jdi na obsah Jdi na menu
 


ObrazekOddíl UFO jako cykloturistický oddíl působí v Praze na Jižním Městě od roku 1996. Neklademe si za cíl vychovávat výkonnostní sportovce nebo závodníky, hlavní náplní činností oddílu je proto cykloturistika. Mnohem více nám jde o to, aby celý oddíl byl skupinou dobrých kamarádů, kam se lidé rádi vracejí, a o zpříjemnění volného času prostřednictvím jízdy na kole a dalších nejen sportovních aktivit.

ObrazekBěhem roku se scházíme k pravidelným středečním vyjížďkám v okolí Jižního Města, popřípadě i do blízkého okolí Prahy. Vyjížďky jsou proloženy různými hrami a sporty. V zimě pak chodíme do tělocvičny ZŠ Ke Kateřinkám 1400, kde hlavně sportujeme (fotbálek, florbal, vybíjená, přehazovaná apod.) nebo do klubovny v Gymnáziu Jižní Město, kde hrajeme různé hry a věnujeme se teoretické přípravě (servis kola, dopravní předpisy apod.).

ObrazekO víkendech a o prázdninách vyjedeme i do vzdálenějších míst. Každý měsíc pořádá oddíl pro své členy jeden víkendový výlet nebo obdobnou akci. Dokud to počasí dovolí, snažíme se vyrážet na celý víkend, ať už na kole s brašnami, pěšky na vandr s batohem na zádech nebo třeba jen na kola nalehko s autem a zázemím někde v kempu nebo na táborové základně. Pro mladší děti nebo pro starší v zimním období jsou samozřejmostí výlety jednodenní, návštěva bazénu nebo podobné kratochvíle, třeba na sněhu. Ti nejzkušenější pak mohou využít oddílového zázemí a vybavení například k vodáckým sjezdům řek, ať už Obrazekna kánoích nebo na raftu. Oddíloví vedoucí vyrážejí na kole i daleko za hranice České republiky. Za několik let zahraničních cykloexpedic, které trvají vždy zhruba měsíc, projeli téměř celou Evropu a během posledních dvou prázdnin Gruziii s Arménií, Kyrgyzstán a Kazachstán. V srpnu pořádáme pravidelně nejen pro děti z oddílu letní stanový tábor plný her, koupání a ježdění na kole v Bílkovicích u Vlašimi.

jc08.jpgPro děti a mládež z okolí Jižního Města také dvakrát ročně připravujeme závod Jarní cyklokros. Zasoutěžit si však mohou přijít i rodiče, kterým nabízíme kategorii "Rodinná štafeta". Tato již tradiční sportovní akce se koná vždy v květnu v Centrálním parku Jižní Město u stanice metra Opatov.

 

Chcete-li se dozvědět něco více o oddílových vedoucích, podívejte se na stránku Vedoucí. Kontakt na Cykloturistický oddíl UFO a na jednotlivé vedoucí naleznete pod záložkou Kontakt.

Chcete-li se dozvědět něco více o historii oddílu UFO na Jižním Městě, klikněte.

 

Rozdělení oddílu:

Nejmladší UFOuni: 1. až 2. třída ZŠ, schází se pravidelně každou středu.

Mladší UFOuni: 3. až 5. třída ZŠ, schází se pravidelně každou středu.

Starší UFOuni: 6. a 9. třída ZŠ, schází se pravidelně každou středu.

Klub UFO: sdružuje vedoucí a starší oddílové členy, schází se na rozličné (víkendové turistické, vodácké ...) akce.

 

Informace pro členství:

 • Pro členství je nutné jízdní kolo s přehazovačkou a cyklistická přilba.
 • Členské příspěvky činí 650 Kč na pololetí, platba bezhotovostně poukázáním na oddílový účet viz Kontakt.
 • Stáhněte si přihlášku spolu s řádem oddílu. Přihlášku vyplňte a odevzdejte některému z vedoucích na oddílové schůzce. Spolu s přihláškou vás prosíme o odevzdání kopie kartičky zdravotní pojišťovny.

 

Řád oddílu UFO:

Práva člena oddílu:

 1. Účastnit se akcí pořádaných oddílem včetně pravidelných schůzek.
 2. Využívat vybavení oddílu na oddílových akcích zdarma.
 3. Využívat další případné výhody člena (slevy na akce a nákupy, startovné na Jarní a Podzimní cyklokros...).
 4. Být informován o akcích a činnosti oddílu.
 5. Kdykoliv ukončit členství v oddílu se souhlasem rodičů (jinak budou rodiče vyrozuměni).
 6. Přicházet s náměty pro činnost oddílu a navrhovat oddílové akce.

 

Práva člena Klubu:

 1. Účastnit se akcí pořádaných oddílem.
 2. 10% sleva na účastnické poplatky akcí financovaných oddílem.
 3. Využívat vybavení na akcích oddílu za výhodné poplatky.
 4. Využívat vybavení na akcích oddílu zdarma, vykonává-li člen v oddílu nějakou funkci, která zajišťuje jeho chod.
 5. Využívat základní výhody člena (slevy na akce a nákupy, startovné na Jarní a Podzimní cyklokros...).
 6. Být informován o akcích a činnosti oddílu.
 7. Kdykoliv ukončit členství v oddílu.
 8. Přicházet s náměty pro činnost oddílu a navrhovat oddílové akce.

  Pozn.:
  Pod akcí financovanou oddílem se rozumí taková akce, kterou oddíl organizuje, od účastníků vybere účastnické poplatky a následně jim poskytuje předem domluvené služby (doprava, strava, ubytování, ...).
  Akce oddílu (bez rozpočtové účasti oddílu) je taková akce, kterou oddíl organizuje pro své členy, ale veškeré náklady na služby spojené s akcí si účastníci hradí sami, obvykle na místě.

 

Povinnosti člena oddílu:

 1. Včas platit stanovené členské příspěvky poukázáním na oddílový účet (viz Kontakt).
 2. Pokud možno předem omlouvat svou absenci (osobně, písemně, telefonicky, SMS, e-mailem).
 3. V co nejkratší době informovat vedoucí o změně údajů z přihlášky (změna adresy, telefonů atd.)
 4. Při všech akcích dodržovat pokyny vedoucích, základní zásady hygieny a bezpečnosti.
 5. Na kole nosit cyklistickou přilbu, brýle a rukavičky a dodržovat pravidla silničního provozu.
 6. V tělocvičně být pouze s vedoucím a bez jeho povolení a dozoru nepoužívat nářadí.
 7. Chovat se slušně a kamarádsky ke všem v oddíle i k ostatním.
 8. Mít své kolo a další vybavení v dobrém technickém stavu, v pořádku a čistotě.
 9. Na akcích oddílu se řídit obecně platnými právními předpisy České republiky, zvláště nepožívat alkohol, nekouřit a nebrat návykové látky.


Povinnosti člena Klubu: 

 1. Včas platit stanovené členské příspěvky poukázáním na oddílový účet (viz Kontakt).
 2. V co nejkratší době informovat vedoucí "Klubu" o změně údajů z přihlášky (změna adresy, telefonů atd.).
 3. Při všech akcích dodržovat pokyny vedoucích, základní zásady hygieny a bezpečnosti.
 4. Na kole nosit cyklistickou přilbu, brýle a rukavičky a dodržovat pravidla silničního provozu.
 5. V tělocvičně být pouze s vedoucím.
 6. Chovat se slušně a společensky vhodně ke všem v oddíle i k ostatním.
 7. Mít své kolo a další vybavení v dobrém technickém stavu, v pořádku a čistotě.
 8. Na akcích oddílu se řídit obecně platnými právními předpisy České republiky.

  Při nedodržení povinností může být člen z oddílu vyloučen!

  Při odhlášení nebo vyloučení člena z oddílu se zaplacené příspěvky nevrací.